GDS kodove

Drage turističke agencije, Mama je tu da vam olakša život. Zbog toga vam dostavljamo registracione kodove naših partnera. 😎

Belgrade

Amadeus

BEGTER

Sabre

317121

Worldspan

RDBEG

Galileo / Apollo

E4085

Bordeaux

Amadeus

BODMAM

Sabre

188867

Worldspan

MABOD

Galileo / Apollo

24623

Dijon

Amadeus

DIJMSD

Sabre

601867

Worldspan

MSDIJ

Galileo / Apollo

H6771

Lille

Amadeus

LILSHE

Sabre

325909

Worldspan

ERLIL

Galileo / Apollo

F2599

Lisboa

Amadeus

LISSBO

Sabre

393457

Worldspan

BOLIS

Galileo / Apollo

G6942

London Shoreditch

Amadeus

LONTER

Sabre

189360

Worldspan

HELON

Galileo / Apollo

F3139

Los Angeles

Amadeus

LAXMLA

Sabre

282963

Worldspan

MALAX

Galileo / Apollo

B4761

Luxembourg

Amadeus

LUXTER

Sabre

385696

Worldspan

ERLUX

Galileo / Apollo

F8960

Lyon

Amadeus

LYSMAM

Sabre

185126

Worldspan

MALYS

Galileo / Apollo

97390

Marseille

Amadeus

MRSSHE

Sabre

148174

Worldspan

SHMRS

Galileo / Apollo

38349

Nice

Amadeus

NCEMSN

Sabre

606943

Worldspan

MSNCE

Galileo / Apollo

I2206

Paris East

Amadeus

PARSHE

Sabre

84064

Worldspan

SHPAR

Galileo / Apollo

91215

Paris La Defense

Amadeus

CDGDEF

Sabre

393456

Worldspan

SECDG

Galileo / Apollo

G6943

Paris West

Amadeus

PARWES

Sabre

325912

Worldspan

WEPAR

Galileo / Apollo

F2627

Prague

Amadeus

PRGMAM

Sabre

16225

Worldspan

MAPRG

Galileo / Apollo

E6028

Rennes

Amadeus

RNSMSR

Sabre

600393

Worldspan

MSRNS

Galileo / Apollo

H4606

Rio

Amadeus

RTRIOMTE

Sabre

310543

Worldspan

SARIO

Galileo / Apollo

C7637

Roma

Amadeus

FCOSHE

Sabre

391743

Worldspan

ROFCO

Galileo / Apollo

G4904

Toulouse

Amadeus

TLSUSE

Sabre

322592

Worldspan

ERTLS

Galileo / Apollo

E8183